Συμμετοχή του Μουσείου στο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCHI) που θα γίνει στο Μουσείο Μπενάκη.

 

Η Αρχειονόμος κα. Φλώρα Αναστασίου η οποία έχει συντηρήσει και αρχειοθετήσει το Ιστορικό Αρχείο που έχουμε συγκεντρώσει και το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο σε ειδικούς χώρους φύλαξης του Μουσείου στο Συνέδριο που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2013 στο Μουσείο Μπενάκη θα παρουσιάσει:

Την αρχειακή κληρονομιά των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 1874-1976.

Η πρόταση της κα. Αναστασίου προς το Συνέδριο εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.

Copyright © 2024 Μουσείο Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.