Είσοδος - Πωλητήριο
ισόγειο είσοδος- πωλητήριο Μακέτα κατασκευής σήραγγας από τους Σταθμούς ξύλινο Βαγόνι από τις Γραμμές Σηματοδότηση-Τηλεφωνικό κέντρο είσοδος- πωλητήριο υπομνημα από τους Σταθμούς υπομνημα ξύλινο Βαγόνι υπομνημα από τις Γραμμές υπόμνημα Σηματοδότηση-Τηλεφωνικό κέντρο υπόμνημα Μακέτα κατασκευής σήραγγας Μακέτα κατασκευής σήραγγας υπομνημα