από το Συνδικαλιστικό Κίνημα
ημιόροφος Ιστορική Διαδρομή Στολές εργαζομένων από τα ΓΡΑΦΕΙΑ από το Συνδικαλιστικό Κίνημα Ιστορική Διαδρομή από τα ΓΡΑΦΕΙΑ από το Συνδικαλιστικό Κίνημα Στολές εργαζομένων