ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ