Το Μουσείο ημέρα Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 θα είναι κλειστό για το κοινό λόγω προγραμματισμένης εκδήλωσης