ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ