ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ