Το Μουσείο την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 θα λειτουργήσει από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.